Charitativní projekt KAŽDÉ PIVO POMÁHÁ také v rámci Beer trekingu 2021

Charitativní projekt KAŽDÉ PIVO POMÁHÁ také v rámci Beer trekingu 2021

Věděli jste, že svým startem a pitím piv v rámci Beer trekingu finančně pomáháte někomu, kdo to opravdu potřebuje? Před pár lety, když jsme viděli u vás všech, jak si to jak se patří při závodě užíváte a radost střídá nadšení z dobré nálady a nadměrného pití alkoholu, napadlo nás, že by mohla tato akce pomoct každoročně ke stejně velké radosti také někomu, kdo to opravdu potřebuje a nemá to v životě jednoduché...

Ne každý je ochoten dát nějakou korunu na charitativní projekty, nebo už podporuje třeba i jiné a nemůže přispět více...A tak jsme se rozhodli to trochu otočit a spustili vlastní projekt s názvem "KAŽDÉ PIVO POMÁHÁ", v rámci kterého věnujeme MY symbolicky 1,- Kč z každého piva, které VY v rámci závodu Beer treking vypijete :-D Penízky jsou našemu svěřenci pro tento závod - Pepovi Nimmerrichterovi z Vikýřovic u Šumperka, který je postižen angelmanovým syndromem a pomoc bližních a finanční podporu opravdu potřebuje...

Aniž by jste to tak někteří věděli, svou účastí, resp. vypitými pivky při závodě podporujete právě Pepu ;)

No a na co budeme Pepovi letos vybírat korunky z vypitých piv? Pepova maminka, která má Pepu v opatrovnictví si před časem škaredě zlomila kotník a není schopna se tak o Pepu nyní postarat...Pepa tak musel do domova s pečovatelskou službou, kde tamní televize stojí za "zlámanou grešli"...Proto jsme se rozhodli Pepovi jeho pobyt v tomto zařízení trochu zpříjemnit a našetřit mu letošním Beer trekingem na novou - pořádnou TV ;)

Pro ty z vás, kteří se na Beer treking letos nechystají a i přesto by rádi Pepu podpořili je tu možnost přispění jakékoli částky na Pepův účet 840816053 / 0800 . Do poznámky pro příjemce dejte poznámku "Dar pro Pepu - Beer treking", aby bylo jasné "odkud vítr vane" ;)

Kasička na TV pro Pepu bude umístěna i u registrace v kanceláři závodu letošního Beer trekingu, takže kdo bude chtít, může přispět i nad rámec vypitých pivek při závodě právě zde ;)

Děkujeme a těšíme se na startu!

#beertreking #pivo #hory #charita #pomáháme #sbírka #pepa #huhnak #kouty #jeseníky #olomouckykraj