Pravidla Beer trekingu

-

Pravidla BEER TREKING 2024

-Závodník musí být starší 18-ti let

-Závodník startuje na vlastní nebezpečí

-Pro započtení do klasifikace musí závodník absolvovat závod pěšky (pouze během / chůzí), bez cizí pomoci a pít piva i cílového panáka sám:)

-Závodník musí vypít piva a sníst občerstvení vždy jen v rámci prostoru občerstvovací stanice (Vynášení jídla a pití na trať mimo obč.stanice je zakázáno)

-Závodník musí dodržet trasu tak, jak je uvedena v mapě závodu viz http://beer-treking.cz/mapy

POZOR: Značení závodu viz: http://beer-treking.cz/znaceni-zavodu je pouze informativní a nelze se na něj 100% spoléhat!

-Pro započtení do klasifikace musí závodník dojít do cíle v časovém limitu tj.do 14.9.2024 – do 19:00hod. SEČ (závodníci, kteří dorazí do cíle po tomto limitu již ztrácí nárok na klasifikaci ve výsledkové listině i cílovou pamětní medaili)


 

Kategorie / Povinná piva (věkovou kategorii vybírejte dle vašeho věku v den konání závodu, tj. 14.9.2024):

Kategorie Muži / Dogtrekking muži dle věku: Povinných 5 piv + cílový panák pálenky

M1 (Buřiči): 18 - 39 let 

M2 (Bombarďáci): 40 - 49 let

M3 (Kabrňáci): 50 - 59 let

M4 (Pamětníci): 59 a více let

Pozn. Závodníci těchto kategorií musí pro započtení do klasifikace vypít na každé občerstvovací stanici jedno pivo(tj.celkem 5piv) + povinného cílového panáka (4cl) pálenky dle vlastního výběru


 

Kategorie Ženy + Dogtrekking ženy: Povinná 3 piva + cílový panák pálenky

Ž1 (Cácorky): 18 - 39 let

Ž2 (MILFky): 40 - 49 let

Ž3 (Samice): 50 - 59 let

Ž4 (Pamětnice): 59 a více let

Pozn. Závodnice těchto kategorií musí pro započtení do klasifikace vypít za závod minimálně 3piva(povinné je jedno na startu - areál Kouty a další pak na dalších občerstvovacích stanicích na trase závodu. Mohou však na trase vypít piv 5 jako muži, navíc s bonusovými 5-ti minutami za každé další vypité pivo nad rámec povinných 3 piv + povinného cílového panáka (4cl) pálenky dle vlastního výběru

 

Kategorie "O nejlepší kostým"

Soutěž o nejoriginálnější kostým na startu

(Nezávislá komise vybere ze startovního pole 3 závodníky v nejoriginálnějších kostýmech, kteří obdrží při slavnostním vyhlášení pivní, či jinou alkoholickou cenu)

 

POZOR: !!! DEKOROVANÍ ZÁVODNÍCI SE MUSÍ DOSTAVIT V RÁMCI SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ OSOBNĚ K PŘEVZETÍ CENY. V PŘÍPADĚ, ŽE TAK NEUČINÍ, CENA PROPADÁ !!!

 

Pravomoc pořadatele:

-Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené závodníkovi, ani jím způsobené.

-Pořadatel si vyhrazuje právo v případě špatného počasí, či jiných nepředvídatelných okolností trasu závodu upravit, případně pokud by mohla být ohrožena bezpečnost startujících, tak závod zrušit a to bez náhrady startovného.

-Pořadatel si vyhrazuje právo z důvodu vyšší moci, nebo pandemie, války, či dalších závažných okolností, které nevznikly jeho zaviněním závod zrušit a to bez náhrady startovného.

-Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití viz pravidla ochrany osobních údajů ZDE

-Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriály na kterých jsou závodníci zachyceni viz pravidla ochrany osobních údajů ZDE

-Fotografie a videomateriály ze závodu vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění viz pravidla ochrany osobních údajů ZDE

-Zaplacené startovné se NEVRACÍ! (Lze jej pouze převést na jinou osobu a to max.do data 31.8.2024 - 20:00hod.! Po tomto datu již nelze startovné převádět! K převodu startovného je nutné požádat o převod pořadatele zasláním e-mailu na adresu: info@beer-treking.cz , pozn. je třeba zaslat údaje náhradníka (jméno, adresa, tel.kontakt, email, rok narození).

POZN.Objednané pamětní předměty a jejich velikosti lze měnit max.do data 31.8.2024 - 20:00hod.!

POZOR: V případě, že si závodník nevyzvedne, či nenechá vyzvednout další osobou v kanceláři závodu 14.9.2024 do 10:00hod. startovní balíček s číslem, či pamětními předměty, ztrácí nárok na vše a to bez náhrady!