Pravidla Beer trekingu

Pravidla Beer trekingu 2019:

 

- Závodník musí být starší 18-ti let

- Závodník startuje na vlastní nebezpečí

- Pro započtení do klasifikace musí závodník absolvovat závod pěšky(pouze během, či chůzí), bez cizí pomoci a pít piva sám:)

- Závodník musí dodržet trasu tak, jak je uvedena v mapě závodu viz http://beer-treking.cz/mapy

- Značení závodu viz: http://beer-treking.cz/znaceni-zavodu je pouze informativní a nelze se na něj 100% spoléhat!

- Pro započtení do klasifikace musí závodník dojít do cíle v časovém limitu tj.do 19:00hod. SEČ (závodníci, kteří dorazí do cíle po tomto limitu již nebudou klasifikováni)

 

Povinná piva:

Kategorie Muži + Dogtrekking muži:

-závodníci těchto kategorií musí pro započtení do klasifikace vypít na každé občerstvovací stanici jedno pivo(tj.celkem 6piv).

 

Kategorie Ženy + Dogtrekking ženy:

-závodnice těchto kategorií musí pro započtení do klasifikace vypít za závod 3piva(povinné je jedno na startu - areál Kouty, jedno na Červenohorském sedle a jedno v cíli - areál Kouty). Mohou však na trase vypít piv 6 jako muži, navíc s bonusovými 5-ti minutami za každé další vypité pivo nad rámec povinných 3 piv...

 

- Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené závodníkovi, ani jím způsobené.

- Pořadatel si vyhrazuje právo v případě špatného počasí, či jiných nepředvídatelných okolností trasu závodu upravit, případně pokud by mohla být ohrožena bezpečnost startujících pak závod zrušit a to bez náhrady startovného.

- Pořadatel si vyhrazuje právo využít, či poskytnout 3.stranám registrační údaje závodníků vč.jejich kontaktních údajů k dalšímu komerčnímu využití viz pravidla ochrany osobních údajů ZDE

- Pořadatel si vyhrazuje právo jak před, tak při a také po závodě pořizovat fotografie a videomateriál na kterém jsou závodníci zachyceni viz pravidla ochrany osobních údajů ZDE

- Fotografie a videomateriály ze závodů vč.zachycených osob na nich může následně libovolně bez souhlasu a nároku na odměnu dotčených osob využívat, či poskytovat 3.stranám k dalšímu využití a zveřejnění viz pravidla ochrany osobních údajů ZDE

- Zaplacené startovné se nevrací! Lze jej pouze převést na jinou osobu a to max.do data 18.9.2019 - 18:00hod.! Po tomto datu již nelze startovné převádět! K převodu startovného je nutné požádat o převod pořadatele zasláním e-mailu na adresu: info@beer-treking.cz (je třeba zaslat údaje náhradníků-jméno, adresa, tel.kontakt, email, rok narození). Objednané trika pro ukončení online registrace nelze měnit. 

POZOR: V případě, že si závodník nevyzvedne, či nenechá vyzvednout další osobou v kanceláři závodu 5.10.2019 do 11:00hod. startovní balíček s číslem, či pamětními předměty, ztrácí nárok jak na toto, tak na vrácení peněz!